Om Möllevången.net

Facebook:

• Fokus på din sociala närhet

• Bibehållande av befintliga relationer

• Global täckning

Möllevången.net:

• Fokus på din geografiska närhet

• Skapande av nya relationer

• Lokal täckning

Möllevången.net är en web-community som riktar sig specifikt till boende och verksamma i stadsdelen Möllevången i Malmö. Precis som de flesta liknande mötesplatser kan du här skapa ett användarkonto, samt presentera dig själv med text, bilder och din geografiska position. Därefter är det bara att nätverka med andra medlemmar i området.

Förutom de grundläggande funktionerna för kommunikation innehåller Möllevången även tre större avdelningar:

Platser-systemet är ett lokalt fokuserad kartsystem, där du kan söka efter och få information om olika platser på Möllan (med omnejd): restauranger, butiker, brevlådor, sevärdheter etc. Ja vad du vill, eftersom systemet bygger på s k crowd-sourcing: som medlem kan du själv lägga in information om nya platser, kommentera befintliga platser och ladda upp plats-relevanta bilder. Platser handlar om Möllan, av Möllanborna själva.

Kalender-systemet är ett lokalt fokuserad kalendersystem, där du kan få information om kommande evenemang och händelser på Möllan. Även här tillämpas crowd-sourcing: genom att anmäla evenemang så får informationen spridning bortom din specifika sociala krets och når samtliga medlemmar.

Forum-systemet är ett lokalt fokuserad forum, där du kan delta i och starta diskussioner med andra på Möllan. Här finns en mängd olika ämneskategorier där du kan ta upp och diskutera saker med folk du (ännu) inte känner i området.

Under uppbyggnad...

Just nu är det en hel del som återstår att fixa på Möllevången.net - fler funktioner (bland annat sökningar) måste implementeras, plus mer feeds och Facebook-integrering. Vidare finns det säkert otaliga buggar att åtgärda.

Förslag och ideer? Berätta vad du vill se här på Möllevången.net i forumet!

Historik

Möllevången.net såg dagens ljus sommaren 2006 och hade ca 1300 medlemmar när projektet lades ner 15 månader senare. Anledningen till att det då lades ner var två: den stora communitydöden i Facebooks kölvatten - det gick helt enkelt inte att försöka hålla jämna steg med den stora giganten - samt att tiden för webmastern helt enkelt inte räckte till.

Att Möllevången.net nu öppnades igen hösten 2011 var tack vare mer tid för utveckling, samt speciellt denna tids tillgängliggörande via ett utvecklingsstipendium från .SE-stiftelsens Internetfond. Plus, såklart, att det finns ett uppenbart behov av bättre kommunikationsvägar mellan boende och verksamma på Möllevången - att omvandla geografisk närhet till social närhet är den fundamentala grundidén med Möllevången.net.

Inte medlem än?